Szpital Wojewódzki

Skłodowskiej-Curie 1, 18-404 Łomża tel: 864733900

mapa dojazdu
www.szpital-lomza.86lomza.pl
www.szpital-lomza.pl
Szpital w Łomży mieści się przy ulicy al. Piłsudskiego 11. W sąsiedztwie znajdują się dwie apteki. Budynek w którym mieści się szpital oddano do użytku w 1996 roku.

Celem naszego szpitala jest zapewnienie podopiecznym efektywnej i skutecznej opieki zdrowotnej, a także umożliwienie ludności lepszego dostępu do świadczeń medycznych o charakterze diagnostycznym, leczniczym, opiekuńczym i rehabilitacyjnym oraz pozyskiwanie akceptacji społeczeństwa dla naszych działań, uwzględniając oczekiwania, wartości i doświadczenia pacjentów. Naturalne tendencje prezentowane przez personel naszego Szpitala, aby cierpiącemu świadczyć możliwie najlepszą pomoc znajdują wyraz w wypracowywanych regułach, kryteriach i standardach leczenia oraz pielęgnowania.

Szpital Wojewódzki w Łomży świadczy usługi medyczne w zakresie I i II stopnia referencyjnego czyli poziomu podstawowego i specjalistycznego. Szpital udziela świadczeń poprzez ambulatoryjne jednostki opieki specjalistycznej, tj. wojewódzkie przychodnie specjalistyczne (z szeregiem poradni) oraz oddziały szpitalne w następujących specjalnościach:

  chorób wewnętrznych
  kardiologii z intensywną
  opieką kardiologiczną
  endokrynologii
  diabetologii
  nefrologii z dializoterapią
  reumatologii
  pulmonologii i chorób płuc
  gastroenterologii
  neurologii
  urologii
  chirurgii ogólnej, onkologicznej, stomatologicznej
  ortopedii i traumatologii
  chorób zakaźnych
  ginekologii i położnictwa
  neonatologii
  pediatrii
  okulistyki
  laryngologii
  psychiatrii
  dermatologii i wenerologii
  onkologii z chemioterapią
  rehabilitacji
  anestezjologii i intensywnej terapii

oraz zakłady diagnostyczne w zakresie:

  biochemii klinicznej
  hematologii i koagulologii
  analityki ogólnej
  immunochemii
  toksykologii
  bakteriologii
  mykologii
  immunoserologii
  diagnostyki prątka gruźlicy
  serologii kiły
  radiologii ogólnej ultrasonografii
  mammografii
  tomografii komputerowej
  densytometrii